Αρχική   Ονομαστική αναζήτηση   Ατομικά Στοιχεία   Γενεαλογική Σειρά   Συνοπτικός Πίνακας   Επικοινωνία 


𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅮 "Σιφούνι μου στραβόραδο, παλιά καταβολάδα, 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅯 κρασάκι που με κέρναγες όλη την εβδομάδα." 𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅮 Αρχική   Ονομαστική αναζήτηση   Ατομικά Στοιχεία   Γενεαλογική Σειρά   Συνοπτικός Πίνακας   Επικοινωνία 


Ανάπτυξη: Σταμάτης Ξ. Μαυρογιώργης • Πηγή πληροφοριών: Φάνης Χ. Μαυρογιώργης • Φωτογραφίες: Μαρκέλλα Γ. Μαυρογιώργη